Obchodné podmienky

1. Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti FEIM a stanovujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a firmou FEIM (ďalej len „predávajúci“).

Všetky uvádzané ceny sú vrátene 20% DPH.

Na objednané výrobky sa vzťahujú aj množstevné zľavy, ktoré sú závislé od veľkosti objednávky:

 • pri nákupe nad 100 EUR s DPH - zľava 3%
 • pri nákupe nad 300 EUR s DPH - zľava 5%
 • pri nákupe nad 500 EUR s DPH - zľava 7%
 • pri nákupe nad 800 EUR s DPH - zľava 10%

2. Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky v e-shope, prípadne e-mailom alebo faxom. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží Potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom (prípadne na vyžiadanie faxom). Od tej chvíle pre obidve strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Následne predávajúci pošle zákazníkovi informatívny e-mail, ktorý obsahuje predpokladaný termín dodania, cenu tovaru a cenu dopravy. V deň expedície tovaru je zákazníkovi opäť zaslaný informatívny mail o expedícii tovaru z nášho skladu. Zásielka je doručená do 24 hodín od momentu prebrania balíka zásielkovou službou.

Ku každej zásielke prikladáme faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

Objednávky nad 300 EUR s DPH sú telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu alebo k chybe pri objednávanom množstve.

3. Storno objednávky

a) Zo strany kupujúceho
Objednávku môžete stornovať do momentu Potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

b) Zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.
Objednávku nebolo možné overiť v prípade, že bola nad 300 EUR s DPH (chybne zadané telefónne,  číslo opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily ...)
Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.

Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Dodacie podmienky

Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Dodávka sa realizuje nasledujúcimi možnosťami:

 • osobný odber
 • zásielkovou službou (tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu)

Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach http://www.feim.sk/ nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

Skladovosť je udaná len u položiek, ktoré sú priamo na sklade firmy FEIM.

Dodacie lehoty sú upresnené v informatívnom e-maili podľa dostupnosti tovaru na sklade. Ak máme tovar skladom, tovar je ihneď expedovaný. Ak nemáme tovar skladom, avšak je skladom u dodávateľa, tovar expedujeme do 10 dní, inak podľa dostupnosti tovaru u dodávateľa (dátum je však informatívny).

Prepravné náklady závisia od výšky objednávky, a to nasledovne:
 

Pri objednávke do 30 EUR s DPH sú prepravné náklady po SR 4 EUR s DPH.
Pri objednávke nad 30 EUR s DPH je dodanie po SR zdarma.

Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti na predajni alebo dobierkou, bude vyexpedovaný až po nabehnutí úhrady na účet predávajúceho.

5. Platobné podmienky

Platba za tovar je možná uhradiť v EUR jedným z nasledujúcich spôsobov (všetky spôsoby platieb nie sú spoplatňované)

 • hotovosťou (pri osobnom odbere v predajni)
 • dobierkou platená v hotovosti alebo kartou (pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru)
 • predfaktúrou
 • online elektronická platba cez platobnú bránu 24pay

Platba prostredníctvom platobnej brány 24pay(Okamžitá platba, Platba kartou) je schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. Platobná brána 24pay umožňuje zaplatiť online - platobnou kartou alebo cez internet banking. Po výbere platobnej brány 24pay je zákazník presmerovaný na zabezpečenú stránku spoločnosti 24pay, kde realizuje platbu. Platba platobnou kartou alebo internet bankingom  prebehne okamžite a tovar je možné rýchlo expedovať zákazníkovi. Následne je zákazník presmerovaný na stránku obchodníka. Pri platbe cez 24pay neplatíte ako zákazník žiadne dodatočné poplatky a vaše údaje sú chránené vysokou úrovňou zabezpečenia (pri platbách kartou technológiou 3D Secure).

Platba kartou - platba je realizovaná bez poplatkov, vysoká úroveň zabezpečenia, skrátenie dodacej lehoty zákazníkovi, k dispozícii 24 hodín denne po celý rok

Okamžité platby - zrýchlený prevod finančných prostriedkov, k dispozícii 24 hodín denne po celý rok 

V prípade akýchkoľvek problémov s platbou kontaktujte nás na svietidla@feim.sk alebo zákaznícku podporu 24pay na transactions@24-pay.com.

6. Záruka, reklamácie a odstúpenie

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Kupujúci má nárok neprebrať tovar v prípade, ak je neúplný alebo viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na našu adresu uvedenú v kontaktoch, kuriérom alebo osobne. Tovar musí byť s priloženým dokladom o kúpe (alebo jeho kópiou) a s popisom chyby, a ako sa chyba prejavuje. Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby zavinené spotrebiteľom v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie a ani na škody spôsobené vyššou mocou.

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. 
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa týmto zaväzuje, že osobné údaje získané od kupujúcich prostredníctvom stránky www.feim.sk nebudú poskytnuté tretím stranám. Údaje budú použité pre potreby súvisiace s plnením objednávky. Všetky osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať predávajúceho, aby nim poskytnuté osobné údaje vymazal, pričom predávajúci tak učiní okamžite. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

8. Záverečné ustanovenie

Zákazník súhlasí s používaním elektronickej komunikácie a vyššie uvedenými obchodnými podmienkami

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.06.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

PREČO NAKUPOVAŤ NA FEIM.SK?

Doprava zdarma pri nákupe nad 30€
Množstevné zľavy (viď.obchodné podmienky)
Kamenná predajňa v Malackách
Dvadsaťpäťročná história firmy
Pravidelné informovanie zákazníkov

 

 

 

Zobraziť všetky výhody>>